March 23 2023 | Last Update on 09/03/2022 11:44:53
Sitemap | Support succoacido.net | Feed Rss |
Sei stato registrato come ospite. ( Accedi | registrati )
C'č 1 altro utente online (-1 registrati, 2 ospiti). 
SuccoAcido.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Today News | All News | Art News | Cinema News | Comics News | Music News | Theatre News | Writing News
Art News - Exhibitions | by Susanna H. in Art News - Exhibitions on 07/04/2012- Comments (0)
 
From the road
Když se cestuje i s fantazií, všechno se může stát!
 
 
FROM THE ROAD

…když se cestuje i s fantazií, všechno se může stát!
…quando si viaggia anche solo con la fantasia, tutto puň accadere!
...when you travel with your imagination, anything can happen!


Vernisáž ve středu 18 / 04 / 2012 v 18 hod.

Přehlídka videí zahájí živou akcí duo STATEK (Mák Hustoles - Agáta Žáčková)
a performeři Tomáš Hodboď, Filin Krug a Martina Růžičková

Trvání výstavy: 18 / 04 / 2012 – 30 / 04 / 2012

Vystavující:
Alessio Ancillai: Does the line exist? 1#, video, 4'17'', 2011
Massimo Arduini: GUAPA: Bienvenido en Madrid!, video, 4'20'', 2011
Pier Paolo Bandini: Sketch, video, 2'02'', 2011
Barbara Mazzeo – Rakele Tombini:The accompanying adult does not pay, video, 3'40'', 2011
Chiara Tommasi: Losing Focus, video, 3'22'', 2011

Kurátorka: Susanna Horvatovičová

Galerie Umakart
Lidická 40, Brno (CZ)
www.umakart.tumblr.com

Výstava FROM THE ROAD představuje nejen videa šestí italských autorů, ale i nosnou ideu kurátorky Susanny Horvatovičové, která hledá zkušenosti z cest na místa, kam se může umělec dostat i s fantazií a s pamětí.
Druhá přehlídka videí - z cesty - mapuje cestování v čase a v prostoru, místa známá i méně známá, ulice vlastního města nebo jenom mysl.

Na ulici se vidí spousta věcí jako chodci, auta, obchody... Slyší se zvuky, hlasy; na ulici začíná cesta, a z ní může vzniknout skutečné i imaginární cestování. V románu “Hledání ztraceného času" (Ŕ la recherce du temps perdu) francouzský spisovatel Marcel Proust mluví o metaforické cestě do minulosti, která vznikne asociacemi objektů, situací a vzpomínek z dětství v některých okamžicích života. V té chvíli se všechny myšlenky zobrazují a zdají natolik živé jakoby probíhaly nyní, zatímco asociace běží jedna za druhou. Někdy reálné putování do neznámých míst přináší cestovatele zpátky do jeho samoty. Někdy, naopak, se dějí na ulici zajímává setkání, která generují krátké a intenzivní zážitky, jako seznámení se cizími lidmi, s kejklíři uzavřenými v krabicích nebo s dětmi na kolotoči vytvářejícími příjemnou slavnostní atmosféru.

Videa prezentovaná v Galerii Umakart v Brně jsou velmi stylově odlišná, ale souvisejí se stejným tématem – cestou. Každý umělec interpretuje téma z různých hledisek: existenční, zážitkové, imaginativní, abstraktní nebo dokumentární. Italští autoři tímto ukazují odlišné způsoby a možnosti jak komunikovat sami se sebou i se světem.

Lesser-Used Languages: Czech

 
From the road
Quando si viaggia anche solo con la fantasia, tutto puň accadere!


 
 
FROM THE ROAD
…když se cestuje i s fantazií, všechno se může stát!
…quando si viaggia anche solo con la fantasia, tutto puň accadere!
...when you travel with your imagination, anything can happen!


Inaugurazione: mercoledě 18 / 4 / 2012 – ore 18:00

La rassegna di video art si apre con le performances del duo STATEK (Mák Hustoles - Agáta Žáčková) e degli artisti Tomáš Hodboď, Filin Krug a Martina Růžičková

Durata mostra: 18 / 04 / 2012 – 30 / 04 / 2012

Artisti partecipanti:
Alessio Ancillai: Does the line exist? 1#, video, 4'17'', 2011
Massimo Arduini: GUAPA: Bienvenido en Madrid!, video, 4'20'', 2011
Pier Paolo Bandini: Sketch, video, 2'02'', 2011
Barbara Mazzeo – Rakele Tombini:The accompanying adult does not pay, video, 3'40'', 2011
Chiara Tommasi: Losing Focus, video, 3'22'', 2011

Curatrice: Susanna Horvatovičová

Galleria Umakart
Lidická 40, Brno (Repubblica Ceca)
www.umakart.tumblr.com
Orario continuato

FROM THE ROAD č una rassegna di sei autori italiani, dedicata all'esperienza della strada, in quei luoghi che si possono raggiungere anche solo con la fantasia e con la memoria.
La mostra italiana di video art č stata concepita dalla curatrice Susanna Horvatovičová come un viaggio nello spazio e nel tempo, nelle vie della propria cittá o in luoghi immaginati.

Per la strada ogni giorno si vedono tante cose, passanti, automobili, negozi..; si sentono suoni, voci, rumori, e proprio da essa puň iniziare un viaggio che sia reale o fantastico. Nel romanzo Alla ricerca del tempo perduto (Ŕ la recherce du temps perdu), lo scrittore francese Marcel Proust parla di un viaggio immaginario a ritroso nel tempo che si innesca attraverso l'associazione di oggetti e situazioni a ricordi d'infanzia in alcuni istanti della vita. In quel momento, ogni pensiero prende forma e diventa cosě vivo da sembrare presente, mentre le associazioni mentali si susseguono una dopo l'altra.

A volte, un viaggio reale in terre sconosciute puň trasformarsi in un'esperienza estraniante che riconduce il viaggiatore nella propria solitudine. A volte, al contrario, avvengono per strada situazioni interessanti che generano esperienze brevi ed intense, come incontri con sconosciuti, con giocolieri chiusi in scatole o con bambini che girano sulla giostra richiamando un clima di festa.

I video presentati nella galleria Umakart di Brno sono stilisticamente molto diversi tra loro ma mantengono il medesimo tema: la strada intesa come viaggio fisico e mentale. A. Ancillai, M. Arduini, P. P. Bandini, C. Tommasi, B. Mazzeo e R. Tombini hanno interpretato lo stesso motivo da differenti punti di vista: esistenziale, esperenziale, immaginativo, astratto o documentario, mostrando diverse possibilitŕ e maniere di comunicare con se stessi che con il mondo.
 
 
  Register to post comments 
  More pressreleases in archive from Susanna H. 
  Send it to a friend
  Printable version

Login or register to post your pressreleases >>>

To advertise on SuccoAcido magazine >>>

 

 
INFOS
PERIOD: from 18/04/2012 to 30/04/2012
CITY: Brno
NATION: Czech Republic
VENUE: Umakart Gallery
ADDRESS: Umakart Gallery, Lidická 40
TELEPHONE: +420 75388657226
FAX:
EMAIL: vjtexa@tumblr.com
WEB: www.umakart.tumblr.com
INSERTED BY: Susanna H.
 
Alessio Ancillai, Does the line exist#1, still video, Roma, 2011
 
FRIENDS

Your control panel.
 
Old Admin control not available
waiting new website
in the next days...
Please be patience.
It will be available as soon as possibile, thanks.
De Dieux /\ SuccoAcido

SuccoAcido #3 .:. Summer 2013
 
SA onpaper .:. back issues
 

Today's SuccoAcido Users.
 
Today's News.
 
Succoacido Manifesto.
 
SuccoAcido Home Pages.
 

Art >>>

Cinema >>>

Comics >>>

Music >>>

Theatre >>>

Writing >>>

Editorials >>>

Editorials.
 
EDIZIONI DE DIEUX
Today's Links.
 
FRIENDS
SuccoAcido Back Issues.
 
Projects.
 
SuccoAcido Newsletter.
 
SUCCOACIDO COMMUNITY
Contributors.
 
Contacts.
 
Latest SuccoAcido Users.
 
De Dieux/\SuccoAcido records.
 
Stats.
 
today's users
today's page view
view complete stats
BECOME A DISTRIBUTOR
SuccoAcido Social.