March 23 2023 | Last Update on 09/03/2022 11:44:53
Sitemap | Support succoacido.net | Feed Rss |
Sei stato registrato come ospite. ( Accedi | registrati )
C'č 1 altro utente online (-1 registrati, 2 ospiti). 
SuccoAcido.net
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Today News | All News | Art News | Cinema News | Comics News | Music News | Theatre News | Writing News
Art News - Video | by Susanna H. in Art News - Video on 16/03/2011- Comments (0)
 
On the road
Když se cestuje i s fantazií, všechno se může stát!
 
 
ON THE ROAD
…když se cestuje i s fantazií, všechno se může stát!

Vystavující: Massimo Arduini, Christian Costa, Chiara Mu, Alice Schivardi, Chiara Tommasi
Kurátorka: Susanna Horvatovičová
Vernisáž: 24. 03. 2011 od 19:00
Výstava italských videí potrvá do 18. 04. 2011
Galerie Umakart, Lidická 40, Brno
http://umakart.org/


Výstava ON THE ROAD představuje nejen pět italských videí, ale i nosnou ideu kurátorky, Susanny Horvatovičové, která hledá cestu, kam se může umělec dostat s fantazií. Projekt „na cestě“ mapuje místa v čase a prostoru, místa známá i méně známá, ulice vlastního města nebo mysli.

Video Massima Arduini transformuje cestu do Mondrianova abstraktního obrazu, kde dva tanečníci kreslí a zároveň smazávají stopy svých kroků.
Umělkyně Chiara Mu se ve svém videu plíží v antických ulicích města Říma, dotýká se smyslně soch, které až s intimností olizuje. Vše sleduje haptickou cestou, kde ukazuje svůj osobní vztah k městu kde žije.
Christian Costa se s kritickým pohledem dívá na sociální realitu a protiklady svého města Neapol, které zaznamenává cyklem krátkých videí.
Alice Schivardi se vydává zpět v čase. Pomocí jednominutového videa dokumentuje s ironickým pohledem vzpomínky a reakce své babičky na nedávný příchod Američanů do Itálie.
Chiara Tommasi se pouští do provokativního zkoumání planety Venuše. Cesta se stane obrazem a metaforou imaginativního výletu a ponořením do osobní slasti.


VIDEA:
Massimo Arduini, Tangos, 12 min., Řím 2010
Christian Costa, Neapolis Est #002 – Port, 2 min., z cyklu 12 videa, Neapol 2010
Chiara Mu, History is Mine!, 6´31 min, Řím 2006
Alice Schivardi, Come gli Americani.. / As Americans.., 1 min., Itálie 2008
Chiara Tommasi, European Venus Express, 5 min., Řím 2008


Lesser-Used Languages: Czech

 
On the road
Quando si viaggia anche solo con la fantasia, tutto puň accadere!
 
 
ON THE ROAD
...quando si viaggia anche solo con la fantasia, tutto puň accadere!

Artisti: Massimo Arduini, Christian Costa, Chiara Mu, Alice Schivardi, Chiara Tommasi
Curatrice: Susanna Horvatovicova
Inaugurazione della rassegna video: 24.03.2011 – ore 19:00
Fino al: 18.04.2011
Galerie Umakart, Lidická 40, Brno (Repubblica Ceca)
http://umakart.org/


ON THE ROAD č una rassegna video di cinque autori italiani dedicata all'esperienza del viaggio in luoghi che si possono raggiungere anche solo con la fantasia. La rassegna č stata concepita dalla curatrice Susanna Horvatovicova come un viaggio nel tempo e nello spazio, nelle strade della propria cittá oppure alla ricerca di spazi puramente immaginati.

Nel video di Massimo Arduini la strada si trasforma in un'immagine astratta che richiama i quadri di Mondrian, mentre a ritmo di danza due ballerini disegnano e poi cancellano le tracce del proprio passaggio.
L'artista Chiara Mu riprende invece se stessa nel video, mentre tocca, lecca e calpesta con sensualitŕ le antiche vie di Roma ed i suoi monumenti storici. L'artista ricerca un contatto diretto ed esclusivo con la propria cittá attraverso forme di comunicazione non convenzionali.
Christian Costa osserva con occhio critico e riflessivo diverse zone di Napoli annotando con una serie di video alcuni aspetti della sua realtá sociale e delle sue contraddizioni.
Alice Schivardi compie un percorso a ritroso nel tempo con un breve video di un minuto.
L´artista documenta e riprende con sguardo ironico i ricordi e le reazioni della nonna all'arrivo, non lontano, degli Americani in Italia.
Chiara Tommasi si tuffa invece provocatoriamente nell'esplorazione e nella contemplazione del pianeta Venere che diventa l´immagine e la metafora di un viaggio nella propria libido.


VIDEO:
Massimo Arduini, Tangos, 12 min., Roma 2010
Christian Costa, Neapolis Est #002-Port, 1 min., dal ciclo di 12 video, Napoli 2010
Chiara Mu, History is Mine!, 6´31 min, Roma 2006
Alice Schivardi, Come gli Americani.. / As Americans.., 1 min., Italia 2008
Chiara Tommasi, European Venus Express, 5 min., Roma 2008
 
 
  Register to post comments 
  More pressreleases in archive from Susanna H. 
  Send it to a friend
  Printable version

Login or register to post your pressreleases >>>

To advertise on SuccoAcido magazine >>>

 

 
INFOS
PERIOD: from 24/03/2011 to 18/04/2011
CITY: Brno
NATION: Czech Republic
VENUE: Galerie Umakart
ADDRESS: Galerie Umakart, Lidická 40, Brno (Repubblica Ceca)
TELEPHONE: 0042000420
FAX:
EMAIL: galerie@umakart.org
WEB:
INSERTED BY: Susanna H.
 
Chiara Tommasi, European Express Venus, video, 5 min., 2008
 
FRIENDS

Your control panel.
 
Old Admin control not available
waiting new website
in the next days...
Please be patience.
It will be available as soon as possibile, thanks.
De Dieux /\ SuccoAcido

SuccoAcido #3 .:. Summer 2013
 
SA onpaper .:. back issues
 

Today's SuccoAcido Users.
 
Today's News.
 
Succoacido Manifesto.
 
SuccoAcido Home Pages.
 

Art >>>

Cinema >>>

Comics >>>

Music >>>

Theatre >>>

Writing >>>

Editorials >>>

Editorials.
 
EDIZIONI DE DIEUX
Today's Links.
 
FRIENDS
SuccoAcido Back Issues.
 
Projects.
 
SuccoAcido Newsletter.
 
SUCCOACIDO COMMUNITY
Contributors.
 
Contacts.
 
Latest SuccoAcido Users.
 
De Dieux/\SuccoAcido records.
 
Stats.
 
today's users
today's page view
view complete stats
BECOME A DISTRIBUTOR
SuccoAcido Social.